De echtscheiding is pas definitief nadat deze is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Uw advocaat zal voor tijdige inschrijving zorgdragen.