wie zijn wij?

Welkom op de website van Van Os en Spekschoor Advocaten, gevestigd te Lochem. Wij zijn dé vaste partner voor particulieren, ondernemers en non profit-instellingen.
Betrokken, betrouwbaar en deskundig Vanwege onze jarenlange ervaring worden wij gewaardeerd door een inmiddels grote klantenkring. Betrokken, betrouwbaar en deskundig. Dat is ons motto en zo zien onze cliënten ons.
Beter advies door vooruitkijken Wij houden onze juridische kennis op peil en volgen de maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Daardoor weten wij met welke problemen onze cliënten nu èn in de toekomst te maken krijgen. Zo kunnen wij niet alleen bestaande juridische problemen oplossen, maar ook adviseren om toekomstige problemen te voorkomen. Link naar Actualiteiten en Links
Praktisch en betaalbaar Wij vinden dat de kosten in verhouding moeten staan tot het resultaat. Wij zoeken dus oplossingen die juridisch juist, haalbaar èn praktisch zijn. Onze dienstverlening is betaalbaar en wij bieden verschillende soorten tarieven, rekening houdend met uw wensen. Klik hier voor een uitleg over de tarieven.
Wij zijn ook aangesloten bij het Landelijk Netwerk Gratis Inloopspreekuur Advocaten. Klik hier voor meer informatie of om een afspraak in te plannen.

Van Os en Spekschoor Advocaten. Met recht uw vaste partner.

onze advocaten

“Problemen zijn er om opgelost te worden.”

Mark van Os

Meer over Mark..

Rechtsgebieden:

 • arbeidsrecht
 • bouwrecht

Mr. F.A.M. van Os heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd-(en sub)rechtsgebieden geregistreerd: Arbeidsrecht en Bouwrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Meer over Mark..

Mark is al 28 jaar advocaat.  Zijn werkgebied is het civiel recht. Onder de cliënten van Mark bevinden zich veel MKB-ondernemers en instellingen die zijn hulp inroepen in zaken, die horen bij het ondernemerschap, zoals  huurconflicten, arbeidszaken en geschillen over de uitleg en nakoming van contracten. Een bijzonder aandachtsgebied van Mark is het onroerend goed- en bouwrecht.  Hij is lid van de specialisatievereniging VBR-A  (Vereniging van Bouwrecht-Advocaten). Mark staat ook particulieren bij in huur-, arbeids- en burengeschillen.

In zijn vrije tijd golft Mark graag en wandelt hij met zijn hond.

Meer over Chris..

Rechtsgebieden:

 • algemene praktijk
 • familierecht
 • strafrecht

Mr. C.A. Spekschoor heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd-(en sub)rechtsgebieden geregistreerd: Algemene Praktijk, Personen- en Familierecht en Strafrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

“Helpen als de nood hoog is.”

Chris Spekschoor

Meer over Chris..

Chris is advocaat sinds 2001. Vanaf zijn stagetijd is hij aan ons kantoor verbonden. Chris doet veel strafzaken, zowel voor de gelegenheidsdief als de beroepscrimineel. Daarnaast is hij actief op het gebied van het personen- en familierecht. Tevens verzorgt hij  voor ondernemers de incasso van openstaande facturen.

Chris is zeer actief bij de brandweer, als vrijwilliger en als bestuurslid van de brandweervereniging. Chris besteedt daarnaast veel van zijn tijd aan zijn vier kinderen en volleybalt bovendien graag.

rechtsgebieden

Ieder van onze advocaten heeft zijn eigen specialisme, die elkaar aanvullen en versterken. Wij kunnen daardoor een breed scala van diensten aanbieden. Omdat wij goed werk willen afleveren zijn wij selectief in de aanname van opdrachten. Daarom zijn wij niet op alle rechtsgebieden actief.  Mocht u uw zaak niet in dit overzicht aantreffen of niet weten tot welk rechtsgebied uw probleem behoort, klik hier om contact met ons op te nemen. Wij bespreken dan met u of wij u kunnen bijstaan. Anders verwijzen wij u graag naar één van onze collega’s door. 

 • Strafrecht 
 • Erfrecht
 • Arbeidsrecht
 • Burenrecht
 • Huurrecht
 • Bouwrecht
 • Vastgoedrecht
 • Overeenkomstenrecht
 • Bouwrecht
 • Arbeidsrecht
 • Huurrecht

onze werkwijze

U kunt telefonisch, per mail of via de link op deze website contact met ons opnemen voor een afspraak. In principe plannen wij afspraken zoveel mogelijk binnen kantooruren op ons kantoor. Lukt dat niet in verband met uw drukke agenda, dan kan het gesprek ook op een andere locatie of na kantooruren plaatsvinden.

Tijdens dit eerste gesprek brengen wij samen met u uw probleem in kaart en adviseren u over de beste aanpak. Ons uitgangspunt daarbij is dat de aanpak haalbaar èn betaalbaar moet zijn. We bespreken met welke kosten u rekening moet houden. De betaling van onze werkzaamheden kan op diverse manieren worden geregeld ( Klik hier voor een uitleg over de tarieven ). Nadat wij overeenstemming met u hebben bereikt, ontvangt u van ons een schriftelijke opdrachtbevestiging en gaan wij voor u aan het werk.

Om goed voorbereid te zijn ontvangen wij graag vóór het eerste gesprek (per e-mail) de relevante stukken. Daardoor zijn we sneller in staat u op een adequate manier te helpen.

tarieven

Voor wat betreft de betaling van onze werkzaamheden leveren wij “maatwerk”.
U hebt immers verschillende mogelijkheden, wensen en behoeften.

Natuurlijk kunnen wij afspreken dat wij declareren op basis van gewerkte uren maal uurtarief. Ons tarief verhoudt zich gunstig tot wat veel andere kantoren rekenen. Als kleinschalig  kantoor kunnen wij namelijk onze overheadkosten laag houden. Daarmee zal dit nog steeds in veel gevallen  een goede oplossing zijn.

Als uw inkomen en vermogen niet toelaten dat u de advocaatkosten zelf betaalt, komt u wellicht in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De advocaat wordt dan aan u “toegevoegd” en u betaalt slechts een eigen bijdrage. In veel soorten zaken zijn wij bereid om op basis van een toevoeging te werken.

Naast deze “traditionele” declaratiesystemen zijn er ook andere alternatieven bespreekbaar. Daarbij valt te denken aan een vaste prijs, een speciaal incassotarief of een verlaagd uurtarief verhoogd met een opslag bij goede afloop van de zaak.

Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, kunt u ook bij ons terecht. Dat geldt zowel voor nieuwe, als voor al lopende  zaken. Indien de inschakeling van een advocaat nodig is, heeft u namelijk het recht  om zelf een advocaat te kiezen. U hoeft dus geen genoegen te nemen met een jurist die in dienst is bij uw verzekeraar. Ook mag uw verzekeraar  u niet beperken tot advocatenkantoren waarmee uw verzekeraar vaste (prijs)afspraken heeft.

In lopende zaken kunnen wij -als u eraan twijfelt of een zaak goed wordt behandeld- een second opinion uitbrengen of de behandeling overnemen. Ook dit wordt meestal op grond van de polisvoorwaarden door uw verzekeraar vergoed. Wilt u hierover meer weten, neem dan contact met ons op. Wij bespreken graag de mogelijkheden (Klik hier om contact met ons op te nemen).

Onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten bij AIG Europe S.A. (Netherlands Branche 100%). Deze verzekering kent een financiële dekking van € 1.500.000 per zaakschade en € 3.000.000 per contractjaar. De geografische dekking is de Europese Unie en de landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland, voor zover op de betreffende aanspraken het recht van dat land van toepassing is. De hoogte van onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico.

nieuws uit de branche

contact

Van Os en Spekschoor Advocaten

Bezoekadres Aalsvoort 2, 7241 MA Lochem
Postadres Postbus 146, 7240 AC Lochem
Telefoon 0573-250590
E-mail info@vanosenspekschoor.nl
KvK-nummer 08220820
Rechtsvorm Maatschap
BTW nummer: NL005340743.B.01

Ons kantoor houdt geen Stichting Beheer Derdengeldrekening aan.

Ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Prinses Beatrixlaan 5, 2595 AK Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl